Landskapet

Sarek

Foto: Jan Gustavsson

Om du tror dig ha övervunnit naturen.
Försommarens nålregn,
vinternattens kalla andedräkt
och höstens isstormar visar vem som råder.
När ovädret är förbi möts du av en varm, ljus smekande vind.
Som stryker bort den lilla vandrarens oro och ångest.
Värmer hennes frusna kropp.
Får henne att glömma, förundras
och tacksamt vandra vidare i det stora tysta hon omges av.
Oroad följer ripan hennes färd.

Många tänker sig kanske ett område som Laponia som en monoton, enahanda ödemark. Inget är mer felaktigt. Landskapet i Laponia är mycket varierat och det är inte stora likheter mellan Sulidälbmás glaciärer och Ráhpavuobmes (Rapadalen) videsnår eller mellan en tallhed i Muttos/Muddus och en vidsträckt myr i Sjávnja/Sjaunja. Landskapet är också präglat av rennäringen och renbetet sedan mycket lång tid, på många platser skulle naturlandskapet ha ett annat utseende utan renbetet.

Laponia är med en yta om cirka 9 400 kvadratkilometer Europas största sammanhängande skyddade område. Avståndet från Muttos/Muddus i öster till Badjelánnda/Padjelanta i väster är ca 20 mil och den nord-sydliga utsträckningen är som mest ca 8 mil. I höjdled varierar området från 165 m ö h i Muttos/Muddus sydligaste del till Sareks högsta topp som når 2090 m ö h. Den stora variationen gör att Laponia visar upp de flesta av de landskapskaraktärer, geologiska former, naturtyper samt djur- och växtsamhällen som präglar naturen i norra Norrlands inland.

Översikt över Laponias naturförhållanden
Laponia består av två landskapstyper med helt olika karaktärer.
Den östra delen är en del av taigan, ett slättland på urberggrund med vidsträckta våtmarker, skogar och sjöar. Här finns stora barrskogar med en areal om ca 1 000 kvadratkilometer. Här finns även Nordens största öppna myrar och sammanhängande myrkomplex. Mosaiker av skog och myr täcker stora ytor.

Fjällterräng i väster är den andra av Laponias landskapstyper. Det centrala högfjällsområdet
bildar ett naturlandskap med spetsiga fjäll, djupa dalar och forsande vattendrag. I Sarek nationalpark finns 200 massiv som når över 1800 meters höjd och ca 100 glaciärer. Den djupt nedskurna Ráhpavuobme (Rapadalen) skär tvärs genom Sarek och är ett av Laponias kärnland. I Badjelánnda/Padjelanta nationalpark, väster om Sarek, förändras landskapet till vida, öppna fjällslätter med stora sjöar och lägre fjäll.

Kommentarsfunktionen är stängd.