Måskejaure

– Måsskejávrre

MåskejaureDet är en märklig känsla att besöka det gamla nybygget Måskejaur. Numera är det fritidshus, men under en tid var gården bebodd av makarna Strandgård med barn. Som en avknoppning från nybyggarbyn Akkavare uppfördes gården Måskejaur med boningshus, ladugård, bodar och till och med eget sågverk. Myrar slogs för att få foder till kor och hästar och i sjön fiskades det. Allt varade under en generation, sen var det slut. Men spåren i landskapet finns kvar, till och med den gamla sågklingan i det nu hoprasade vattendrivna sågverket

På en öppen vall, sluttande ned mot sjön Måskejaure ligger gården Måskejaur med bostadshus och bodar. Hit kommer man bara båtledes. Landskapet runtomkring är svårframkomligt med vidsträckta myrar och den djupa Sjaunjaälven. Den lilla öppna vallen i skogslandskapet vittnar om en generations odlarmöda

Innehåll:

Historia

gammalt sågverkVid gården Måskejaur finns förutom ett boningshus några bodar och ett dass. Ena boden var det första boningshuset. Några hundra meter från gården finns den gamla, nu raserade sågen som Viktor Strandgård byggde 1930-31. Han grävde en vattenkanal med avstängning för att förse sågen med vatten. Ett imponerade byggnadsverk som syns än idag! Här sågades alla bräder till husbygget. Huset timrades alltså inte som oftast var brukligt. En kilometer från huset finns också resterna av en gammal tjärdal.

Måskejaure är en fiskesjö. Vid sjön finns dessutom en privat fiskestuga och en av Länsstyrelsens bevakarstugor.

Landskapet

MåskejaureMåskejaur var en bra plats för ett nybygge. Sjön och Sjaunjaälven gav fisk. Marken kring husen var stenfri och lätt att bruka som slåttervall och potatisland. Myrarna gav foder åt djuren och skogen virke till byggnaderna. Den lilla bäcken som rinner in i sjön vid gården var lagom stor att ge vattenkraft till det lilla sågverket. Området ger samtidigt en god bild av Sjaunjas flacka, men varierande landskap. Under försommaren ger området ovanligt mycket skäl för uttrycket ”våtmark” när vårfloden får älven och sjön att stiga långt upp i strandskogen.

Flora

På vallen kring huset är det en enastående blomprakt med smörboll, rödblära, midsommarblomster och mjölke. Myrarna dignar av hjortron.
I sjön växer näckrosor och längs stränderna starr, sjöfräken och vide.

Faunan

FågelholkI sjön Måskejaure rastar och häckar sångsvan, storlom och knipor. Här betar älgarna vid stränderna. I videsnåren längs stränderna sjunger blåhakar och buskskvättor och på gårdens boningshus bygger hussvalorna radhus.

För vandraren

MåskejaureMåskejaur är inte en plats man vandrar till. Lättast kommer man hit vattenvägen. De som med kanot tar sig igenom Sjaunja längs Sjaunjaälven kan passera gården vid sjön Måskejaure. För det fåtal som kommer hit är platsen ett slående vittnesbörd om hur en familj under en generation kunde ta upp ett nybygge mitt i ödemarken.

Bilder

Kommentarsfunktionen är stängd.