Rapadalen

älgRapadalen är för många porten in i Sarek. Kanske är dalgången det vildaste och vackraste Laponiaområdet kan uppvisa.
Den långa och vida U-formade dalen löper in i Sareks vilda högfjällsområde. Rapaälven för genom dalgången ut stora mängder jökelslam från Sareks glaciärer. Rapadalen är också de stora älgarnas dal

Innehåll:

Historia

Sarek utforskades under början av 1900-talet vetenskapligt av naturgeografen Axel Hamberg, som även ritade och lät tillverka och uppföra 5 s.k. Hambergshyddor, varav två står i Rapadalen: Litnokstugan och Skårkistugan. Stugorna är låsta men används ännu idag av forskare.

Landskapet

På få andra ställen blir landskapets storhet tydligare. Den väldiga U-dalen skär rätt in i landets största högfjällsområde. För den geologiskt intresserade finns här mycket av fjällets former väl synliga i sluttningarna som t.ex. svämkäglor och alla typer av sluttningsprocesser.

Flora

Dalen är varierande. Stigen går fram genom deltamark, över starrkärr och genom fjällbjörkskogar där hela spännvidden från de magraste hedbjörkskogar till de yppigaste ängsbjörkskogar står att finna. Man vandrar också inunder flera sydbranter med kalkinslag i marken (Nammásj, Ridok, Spádnek), där det till och med går att plocka och äta vilda röda vinbär. För den botaniskt intresserade finns här mycket mer att upptäcka som t.ex. mångfingerört, klippveronika, trolldruva, nordlig låsbräken, smalviva, fjällklocka och lapsk alpros.

Faunan

För den som ger sig in i Rapadalen finns chansen att se betande, fejande eller rentav brunstande storälgar. Rapadalen har landets enda större älgstam som lever i ett område där där de är fredade. Det har fört med sig att många av älgarna är mycket stora och gamla och ofta helt orädda för människor. Det är därför många under hösten söker sig till Rapadalen för att komma i närkontakt med storälgar. Många är även de som under årens lopp haft möjlighet att se björn, lo eller järv i Sarek. De flesta får dock hålla till godo med att upptäcka spåren efter de stora rovdjuren.

I Rapaälvens deltaland häckar krickor, bergänder och sångsvanar. Blåhakens, snäppornas och enkelbeckasinernas spel är intensivt på försommarmyrarna och blomprakten i de rika björkskogarna saknar motstycke. Är man uppmärksam finns alltid chansen att se både kungs- och havsörn liksom jaktfalk och andra falkar jaga i dalgången. Och även sedan flyttfåglarna dragit iväg kan den fågelintresserade hitta lappmes och tretåig hackspett i björkskogen, två arter som är exklusiva för nordliga trakter.

För vandraren

Vandraren är i Rapadalen och Sarek helt hänvisad till sin egen utrustning och kunskap. Över vissa myrar i dalen finns spångar, men inte för att underlätta för fjällturisten, utan för att spara den känsliga vegetationen. Inget annat är gjort för att förenkla vandringen. Lättgångna sträckor i Rapadalen avbryts alltsomoftast av mycket svåra vad vid högvatten. Vandringen är ingalunda riskfri.

Bilder

Video:

Älgtjur i Rapadalen (.mov)

Kommentarsfunktionen är stängd.