Suottasjiegna

Suottasjiegna är en av de glaciärer som till storlek finns med bland de tio största i Sverige. Den ligger i Sareks nationalpark i nordvästra delen av Sarekmassivet och vänder sig mot nordost. När man står vid ändmoränvallen vid Suottasjiegnas front har man fin utsikt mot sjön Suottasjjavrre samt högslätten Gássaláhko och fjället Áhkká i Stora Sjöfallets nationalpark

Innehåll:

Landskapet

På de svenska glaciärernas tio-i-topp-lista står Laponiaområdet för nio glaciärer: Bårtejiegna (11 km2), Jåhkågasskajiegna (10 km2), Suottasjiegna (8 km2 ), Mihkajiegna (7 km2), Oalgasjjiegna (6 km2) och Ruothesjiegna (5 km2) ligger alla i Sarek. De tre största glaciärerna i Sverige är 11-13 km2 stora och ligger i Sulidälbmá.

Suottasjiegna med sina 8 km2 kommer på sjätte plats i landet vad gäller storlek. Den är en mäktig glaciär med ett vackert isfall. Isen bryts sönder när den glider över en puckel i underlaget. Fronten med ändmoränen ligger på 1100 meters höjd. Glaciären ligger nära vattendelaren mellan Lilla och Stora Luleälv. Suottasjiegna avvattnas genom Suottasjåhkå mot Sjnjuvtjudisjåhkå, Vuojatädno och Áhkkajávrre (Stora Luleälvs vattensystem). Glaciären bredvid åt öster avvattnas däremot till Sitoälven och Lilla Luleälven.

Glaciären hör till dem vars massbalans och utbredning årligen följs av glaciologerna vid Tarfala forskningsstation.

För vandraren

För den som vandrar längs Guhkkesvágge är det ingen stor prestation att gå fram till Suottasjiegnas isfront. Det rör sig bara om 100 meters stigning från dalbottnen. Att komma fram till en så pass stor glaciär (den 6:e i landet) är en upplevelse. Det mäktiga isfallet är en speciell sevärdhet, liksom isens storhet i sig själv.

Kommentarsfunktionen är stängd.