Kalfjället

Kalfjäll

Foto: Jan Gustavsson, Ájtte

Ovanför skogsgränsen finner man bara enstaka björkar och andra lövträd. Här tar kalfjället vid. Hedbjörkskogens växter fortsätter upp på de torra, magra fjällhedarna men uppblandade med rena fjällväxter. På samma sätt fortsätter ängsbjörkskogens högörtsamhällen som fjällängar högt upp på kalfjället, där vatten och näring finns i överflöd. Där finner man en yppighet och blomprakt som nog saknar motstycke i vårt land.

På kalfjället finns många skilda typer av växtsamhällen, formade av olika miljöbetingelser. Vatten- och näringstillgång är viktiga faktorer. Tillgången på kalk är en annan faktor som starkt påverkar floran. Mängden snö vintertid påverkar vegetationen starkt och man skiljer på vindblottornas och snölegornas vegetation.

Kommentarsfunktionen är stängd.