Issjöar

Under inlandsisens avsmältning uppstod många tillfälliga issjöar. Förr trodde man att issjöarna var mycket stora och fyllde upp hela dalgångar. Numera tänker man sig dem som mindre vatten uppdämda mellan isen i dalgången och bergsidan.

Strandlinjer och rester av små deltan där glaciärbäckar rann ut syns i många fjällsluttningar. Sådana icke aktiva deltan som nu ligger på torra land på fjällsidorna kallar vi issjöterasser. Bra exempel finns i sluttningen ovanför Saltoluokta/Sáltoluokta samt sydväst om Áhkka. Serierna av deltaterasser visar hur en issjö gradvis tappades när landisen smälte ihop. Dagens bäckar äter sig sedan ned i dessa terasser och bildar V-formade raviner som vid Kisuris/Gisuris och Låddejokk/Låddejåhkå.

Kommentarsfunktionen är stängd.