Kult- och offerplatser

Foto: Gunilla Edbom, Ájtte

Inom Laponia området finns en stor mängd offerplatser. Vissa ortnamn kan visa på heliga platser, till exempel ortnamn som innehåller basse (saL), helig, helig plats, sájvva (saL), helig, siejdde (saL), sten föremål för tillbedjan, värro (saL), offer. Hela fjäll och berg eller t. ex. stenar, klippor och rasbranter är exempel på olika typer av heliga platser i den samiska religionen. Öar, holmar och uddar kunde också fungera som kultplatser. Kultplatser påträffas främst vid flyttlederna och i anslutning till fiskerika sjöar och vattendrag. Platserna är ofta iögonfallande och utmärkande i landskapet. Inte endast den enskilda stenen eller klippan var helig, offerplatsen var ofta ett större område med påtagliga gränser (Edbom & Westman 1998).

På offerplatserna stod ofta sejtar av sten. Sejten var naturformad, ofta i märkliga former, ibland fågel- eller människoliknande. Fyndmaterialet från offerplatser består främst av ben, framförallt från ren, men även ben från andra djur kan förekomma t.ex. get, får, tupp och nötkreatur. Renhorn förekommer ofta i relativt riklig mängd. Det är endast på 12 av alla registrerade offerplatser som metallfynden dominerar. Fynden består bl.a. av pilspetsar, smycken, bruksföremål samt mynt. Främst kommer föremålen från norra och östra Europa, enstaka föremål kan vara av lokal samisk tillverkning. Nedläggningen av metallfynd på offerplatser började på 1000-talet och slutade ca 1350 (Zachrisson 1984).

Denna typ av fornlämningar kräver en speciell varsamhet vid registrering och senare hantering. Det är inte alltid lämpligt att kännedom om var de ligger kommer ut , dels för att minska risken för att fornlämningarna förstörs och dels för att de fortfarande har en betydelse för människorna i området. Därför har vi valt att inte ange var i Laponia man kan hitta offerplatser.

Bilder

Källförteckning:

Edbom, G & Westman, A. 1998. Naturen och offerplatserna en länk till förfäderna. Populär Arkeologi, nr 4, årgång 16, 1998:14-17.

Zachrisson, I. 1984. De samiska metalldepåerna år 1000-1350 i ljuset av fyndet från Mörtträsket, Lappland. Archeology and Environment 3. Umeå.

Kommentarsfunktionen är stängd.