Boplatsgropar

På boplatser eller vid fiskrika vattendrag kan det finnas gropar av olika storlek. Dessa kallas av arkeologer för boplatsgropar. Boplatsgroparna skiljs ut från kokgropar genom att det inte finns kol och sten i dom, från fångstgroparna genom att se var i landskapet dom ligger och dom skiljs från förrådsanläggningarna främst utifrån vilka övriga lämningar som finns i närheten.

Dom kan vara ovala, runda eller rektangulära ibland ordentligt djupa och ibland ganska grunda. Boplatsgropar kan vara anlagda i skogslandet likväl som till fjälls, i moränmark likväl som i stenmoras. Ofta har groparna en synlig vall av jord eller sten. Dom kallas inte förvaringsgropar därför att funktionen är oklar men den mest troliga användningen är att de nyttjats till att förvara föda.

Kommentarsfunktionen är stängd.