Kokgropar

En kokgrop är en grop med en kraftig skärvstenspackning och kol i botten. Kokgropar har olika form, storlek och djup men det är vanligt att kokgropen omges av en vall. Kokgropar ligger nästan uteslutande i närheten till vatten och stora samlingar av kokgropar finns vid goda fiskevatten. I Laponia återfinns kokgropar främst vid sjöarna Langas och Stora Lulevattnen.

I inlandet förekommer kokgropar i anslutning till härdar eller fångstgropar. Dateringar av kokgropar i inlandet visar att de nyttjats under äldre och yngre järnåldern. Arkeologiskt undersökta kokgropar vid Stora Lulevattnen har i huvudsak dateras till tiden efter Kr. f. I arkeologiska undersökningar från Stora Luleälvdal har kokgropar främst daterats till tiden e.Kr.

Gropar med sten har använts för matlagning, torkning, bastubad bland annat av folk på hela jorden. Det finns uppgifter att samer torkade kött på ett galler av sura grenar ovanpå gropar i marken.

Läs mer:

Fakta om kokgropar (.pdf)

Kommentarsfunktionen är stängd.