Härdar

härd

Foto: Gunilla Edbom/Ájtte

Härdar (arran) är den vanligast förekommande fornlämningen i fjäll- och skogsområdet, 70 –75% av alla kända fornlämningar i Norrbottens inland är härdar. Majoriteten av de härdar som påträffas härrör från järnålder och fram till idag. De ligger ofta på torra backar, kullar och åsryggar, alltid vid vattendrag. Härdar har olika form och storlek och den dominerande formen på härdarna är oval.

Grovt kan härdarna delas in i två olika typer, de som har stenar kring kanten och de stenfyllda. Härdar med kantstenar är vanligast. De är ca 1 meter långa och är begränsade av lagda stenar. Dessa härdar blir vanliga från 1500 -talet och fram till idag och de återfinns både i fjällen och i skogsområdet. Kring härden har det stått en kåta, härdens längdaxel ligger i samma linje som ingången. Kåtorna var av olika typer, torvkåta, näverkåta och kåta med tältduk. Utseendet och konstruktionen varierar i olika områden (Liedgren 1995).

Den andra typen av härdar är de stora stenfyllda härdarna. De är ca 1,5 -2 meter långa och är några decimeter höga. De är daterade till 1000-1100, ett flertal sådana härdar är undersökta i Jokkmokk och Gällivare kommuner. I skogslandet ligger de ofta på rad. Dessa platser har tolkats som vinterboplatser (Mulk 1994). Även kring dessa härdar bör det ha stått en bostad liknande en tält- eller näverkåta. Det finns inga spår efter jordvallar eller nedgrävningar som skulle tyda på att det stått någon annan typ av konstruktion här.

Ibland kan man se härdar med stenröjd yta runtomkring och som är omgiven av en jordvall eller en ring med stenar. Denna typ av lämning kallas kåtatomt. Ibland syns kåtatomten som en härd med två parallella härdarmar som sträcker sig mot kåtans ingång och/eller en tröskelsten som markerar ingången till kåtan.

Bilder

Källförteckning:

Liedgren, L. 1995. Förhistoriska bebyggelselämningar i Norrland. Hus och gård i det förurbana samhället –Rapport från ett sektorsforskningsprojekt vid Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar, Skrifter nr 14, Stockholm.

Mulk, I-M. 1994.
Sirkas -ett samiskt fångstsamhälle i förändring Kr.f. – 1600 e. Kr. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 6.

Kommentarsfunktionen är stängd.