På offerplatser påträffas ofta ben och horn Fotograf: Gunilla Edbom, Ájtte

På offerplatser påträffas ofta ben och hornmaterial, framförallt från ren, men även ben från andra djur kan förekomma t.ex. get, får, tupp och nötkreatur. Ofta är benen märgkluvna det beror på att före offerritualen hade man en rituell måltid och benen lades sedan på offerplatsen

Lämna ett svar