Samer

Nordens ursprungsfolk

Det samiska folket lever idag i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Gränserna mellan dessa länder är relativt sena företeelser. Enligt resultat av de som forskat kring samisk förhistoria är samerna den äldsta folkgruppen i Skandinavien. Efter den senaste istiden var samernas förfäder de första att kolonisera Sápmi, det samiska bosättningsområdet. De som först levde här var jägare, samlare och fiskare. Renen var det viktigaste bytesdjuret.

Det samiska språket består av flera dialekter. Dessa talas alla tvärs över riksgränserna. Närmast är samiskan släkt med finskan. Idag finns ca. 80.000 samer inom Norge, Finland, Sverige och Ryssland. I Sverige lever ca 20.000. Av dem lever ca. 2.500 av renskötsel.

Samerna är ursprungsfolk i Norden. Gemensamt för ursprungs­­folk är att de levt på samma plats genom historien före det att länderna invaderats eller kolonialiserats. De har egen kultur, eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runtomkring.

Detta har även bekräftats av riksdagen som år 1977 uttalade att samerna är ett urfolk som har folkrättsliga krav på en kulturell särbehandling i Sverige. (prop 1976/77:80, bet 1976/77:KrU43).

Länkar:

Samiskt Informationscentrum
Sametinget
Svenska Samernas Riksförbund
Samerna ett urfolk – regeringen.se
FN och urfolken – Sametinget
UN Permanent Forum

Kommentarsfunktionen är stängd.