Om Laponia

fågel1996 beslutade FN- organet UNESCO att föra in Laponia på Världsarvslistan. Området fick sin status både för dess exeptionella natur och för den samiska verksamhet, huvudsakligen renskötseln, i Laponias fjäll- och skogsland.

Världsarvskommitténs motivering – natur: ”Området är ett framstående exempel på hur jorden har utvecklats framförallt geologiskt, och hur ekologiska och biologiska förändringar sker idag. Här finns även enastående naturfenomen med exceptionell naturskönhet liksom betydelsefulla naturliga lokaler för att skydda biologisk mångfald.

Världsarvskommitténs motivering – kultur: ”Lapplands världsarv i norra Sverige, som alltsedan förhistorisk tid varit befolkat av samerna är ett av de bäst bevarade exemplen på ett nomadområde i norra Skandinavien. Det innehåller bosättningar och betesmarker för stora renhjordar, en sed som en gång i tiden var mycket vanlig och går tillbaka till ett tidigt stadium i människans ekonomiska och sociala utveckling.

Karta

Laponiakarta

Länkar:

Unesco World Heritage
Laponia-World Heritage in Swedish Lapland/Laponiatjuottjudus förvaltningsorganisation
Svenska Unescorådet – världsarv
Världsarv i Sverige – Riksantikvarieämbetet
Världsarv – Naturvårdsverket
Världsarvet Laponia – Länsstyrelsen i Norrbotten

Kommentarsfunktionen är stängd.