Förvaltningsorganisation för världsarvet Laponia

16 juni 2011 beslutade regeringen har om en förändrad förvaltningsorganisation för världsarvet Laponia i Norrbottens län. Förändringen innebär att förvaltningen av Laponia kommer att skötas av den ideella föreningen Laponiatjuottjudus under en försöksperiod på tre år. I föreningen kommer samebyar, berörda kommuner, länsstyrelsen i Norrbottens län och Naturvårdsverket att arbeta tillsammans. Verksamheten ska genomföras successivt under en treårig försöksperiod och därefter permanentas.

Bakgrund
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Jokkmokk och Gällivare kommuner samt Mijá Ednam (samebyarna inom världsarvet Laponia) inkom i juli 2006 med en hemställan om att regeringen skulle dels inrätta en tillfällig (2007-2009) Laponiadelegation med uppgift att utveckla en ny form för förvaltningen av världsarvet Laponia samt dels ge länsstyrelsen i Norrbottens län och Naturvårdsverket i uppdrag att aktivt stödja etableringen av en lokalt förankrad förvaltningsorganisation för Laponia. Parterna i processen överlämnade i juni 2010 ett förslag till en ny förvaltningsorganisation för Laponia.

En ny förvaltningsorganisation för världsarvet Laponia (pdf)
Unik förvaltningsform – samer.se
Laponia ska förvaltas gemensamt – Naturvårdsverket

Kommentarsfunktionen är stängd.