LAPONIA – Fälthandbok

I fälthandboken visas på den mångfald Laponia hyser, av både natur- och kulturvärden. Här finns tips om hur du kan läsa landskapet och du får veta mer om renskötseln i området. Du får också veta var du kan vandra och övernatta. I boken görs nedslag på tio platser med tips på intressanta kulturspår och naturvärden i närheten.
Handboken är framtagen av Länsstyrelsen i Norrbottens län och kan laddas ned som pdf-fil via länken här intill.

Länkar:

LAPONIA – Fälthandbok

Källförteckning:

Laponia – Lapplands världsarv. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2001.
ISSN 0283-9636

Kommentarsfunktionen är stängd.