Pårtestugan

PårtestuganEn järpe smyger tyst iväg i mossan under några lurviga granar. Jag följer efter men fågeln är som uppslukad. Så är det med järpen, en riktig trollfågel är det. Man vet att den är där, men likafullt ser man den inte. Men de spjutiga lapplandsgranarna finns och talljättar, som både varit med om att svedjas av skogseldar och få sina skott betade av tjädertuppar på vintern. Det visar spåren. Så här såg nog den barrurskog ut, som för några hundra år sedan bredde ut sig i en stor del av Lappland. Det är september. Jag vilar vid Kungsleden och ser gula blad singla långsamt mot marken. Det luktar höst där jag sitter – mull, svamp och våta löv

Kungsleden från Kvikkjokk är en av möjliga vandringsvägar in i Sareks nationalpark. Snabbast kommer man in i parken om man viker av den spångade och lättgångna stigen mot Boareks sameviste. Andra väljer att följa Kungsleden mot nordost.
Efter Pårtestugan kommer man in i nationalparken. Leden klättrar upp mot kalfjällets fria utblickar för att sedan söka sig ned mot Aktse, där man kan välja att ta sig in i Sarek via Rapadalen eller fortsätta Kungsleden norrut mot Sijddojávrre och Saltoluokta.

Många fjällvandrare har kalfjället i sikte, särskilt under myggperioden då fläktande vindar ger lindring. Men de gran-
urskogar med inslag av mycket grova och gamla tallar man finner kring Pårtestugan är väl värda intresse för den som vill söka vildhet.

Innehåll:

Landskapet

PårtestuganPårtestugan ligger i Rittakdalen, en ganska grund u-formad fjälldal som åtskiljer Gábllámassivet från fjällbranterna i Sareks nationalpark. Den del av Gábllá man ser från stugan är en utliggare (fristående del) av själva fjällkedjan, medan den bortre, östra delen av Gábllá består av äldre urberg.

Flora

PårtestuganPårtestugan ligger i en barrurskog med blandat gran och tall.Vid bäckraviner och i sluttningar med rörligt grundvatten kan vegetationen i barrskogen bli mycket yppig med röda vinbär och högörter som tolta och stormhatt. Det gäller inte minst när leden klättrar sig uppför sluttningarna mot Huornnásj och barrskogen gradvis övergår till björkskog. På myrarna i barrskogen kan det vissa somrar vara gott om hjortron.

Faunan

Det här är tjäderns, järpens, lavskrikans och lappmesens skog. Och spillkråkans, som förser både hökuggla, pärluggla och sparvuggla med bohål. Gnagarrika år ljuder ugglespelet i skogarna under vårvintern. Det är förstås också björnens, lons och järvens marker. Vandraren eller skidåkaren får mest se spåren efter de stora. Ska man ha chansen att se själva djuren är möjligheterna större på kalfjället.

För vandraren

PårtestuganPårtestugan ligger en dagsmarsch från Kvikkjokk längs Kungsleden. Leden är lättgången med broar och spångar. Stugorna som drivs av STF, Svenska Turistföreningen är enkla men bekväma. Under sommaren finns här stugvärd.
Nästa stugläge norrut är Aktse. Halvvägs dit finns ett vindskydd, en enklare stuga vid Bårddegiehtje.

Bilder

Kommentarsfunktionen är stängd.