Pårek

– Boarek

PårekDet är september och snön har målat Bårddes 2000-meterstoppar vita. De bildar fond mot den brinnande björkskogen här nere vid Boarek. Vid Axel Hambergs gamla forskarhydda bullrar en kull av fullvuxna dalripor upp när jag går förbi. Och vid renhagen på fjället ser jag på håll ett 50-tal korpar lyfta tillsammans med både havs- och kungsörn, alla buktunga på rester efter förra veckans sarvslakt. Det luktar höst där jag sitter vid en gammal kåta – multnande videlöv och visset gräs. En kvardröjande blåhake smackar i videsnåren vid bäcken. Någon har liknat ljudet vid en flagglina som klapprar mot stången. Ja, just så låter den!

Vid Boarek (Pårek) står man mitt i rennomadernas landskap,
där det kryllar med härdar, förrådsgropar och kåtor mitt bland moderna renskötarbostäder. Det här är ett höst- och vårviste för Jåhkågasska sameby. Hit kommer man enklast om man söder om Dáhtásjöarna viker av från Kungsleden och följer en markerad och spångad stig mot Boareks sameviste. Boareks myrområde är spännande både för den kulturhistoriskt intresserade och för den som är intresserad av fjällmyrarnas och sjöarnas fågelliv under försommaren. Härifrån kan vandraren sedan söka sig vidare mot höga toppar t.ex. Bårddetjåhkkå eller in i Sareks fjälldalar

Innehåll:

Förhistoria

PårekSamevistet i Boarek ligger på torra isälvssediment helt inpå trädgränsen. Här finns hela skalan av gamla härdar, förrådsgropar och övergivna kåtaplatser från rennomadismens tid till nyrenoverade torvkåtor och moderna renvaktarstugor. Boarek är ett höst- och vårviste för Jåhkågasskasamerna. Videt vandrar steg för steg in på renvallarna som för femtio år sedan var öppna genom ren- och getbete.

På en kulle alldeles söder om vistet har man god utblick över myrlandet. På toppen finns också resterna efter ett par förrådsgropar I dessa har man förvarat kött, täckt med stenblock som skydd mot rovdjuren.

Historia

PårekVid Boarekjávrre ligger en av de fem forskarhyddor som Sarekforskaren Axel Hamberg lät uppföra. Denna byggdes 1912 efter ritning och noggrann planering av Hamberg själv. Konstruktionen är två lager plåt med regelverk och isolerande fetvadd emellan. Allt material för denna, liksom för den hydda som byggdes på Bårddetjåhkkå fraktades med tåg från Uppsala till Murjek, sedan med häst och kälke och till sist med hjälp av bärare. Den rödmålade hyddan i Boarek, omgiven av små byggnader för mätinstrument är den mest välbevarade med sin genomtänkta originalinredning och både instrument och annat kvarlämnat från Hambergs tid. Alla Hambergshyddor är låsta men används än idag som forskarstugor.

Landskapet

PårekBoarek är en våtmark på en platå i fjällbjörkskogen. Kullar som tolkas som Rogenmorän (känt från Rogenområdet i Härjedalen) omväxlar med små sjöar och tjärnar, vindlande bäckar och stora myrytor. Även åsbildningar med isälvsmaterial bryter av i landskapet. De snöklädda Bårddefjällen bildar fond med de lägre fjällen Gábllá och Vállevárre på sidorna. I sluttningarna ovanför Boarek syns bra exempel på israndrännor – serier av svagt sluttande, parallella bäckraviner. De bildades när bäckar med smältvatten rann fram just i kontakten mellan isen och berget. Serien av israndrännor visar hur isen gradvis smälte ihop och bäcken flyttade sitt lopp allt längre ned längs sluttningen.

Flora

PårekMarken kring Boarek är ganska mager. Inslaget av kalk och därmed kalkkrävande växter kommer först när man vandrar västerut in i Sarek. Området är dock mycket varierande med hedbjörkskogar, ängsbjörkskogar, videkärr, sjöar, vidsträckta starrmyrar och fjällhed med variation mellan vindblottor och snölegor. Det som särskilt ger området karaktär är mängden av vatten som rinner utför sluttningarna och matar Boareks stora våtmarksområde.

Faunan

PårekDet är svårframkomligt för vandraren utanför den spångade stigen mot Boarek, men ett eldorado för myrarnas och fjällsjöarnas fåglar. Här lever bergand, alfågel och kricka tillsammans med grönbenor, gluttsnäppor och enkelbeckasiner. Myrsnäppa förekommer liksom rödstrupig piplärka. I videsnåren längs de många bäckarna i området sjunger blåhakarna på försommaren. Och med både tallurskogar och branta häckningsklippor i omgivningen är havsörn, kungsörn, jaktfalk och fjällvråk, arter man har stor chans att få syn på. Både björn, lo och järv uppträder regelbundet i området. Den största chansen att få syn på särskilt björn är att kikarspana över fjällhedarna under höstens bärtid.

För vandraren

vandrareEnklast vandrar man till Boarek från Kvikkjokk. Man följer Kungsleden och tar före sjön Unna Dáhtá av på en stig mot norr. Stigen är spångad över myrarna och lättgången fram till Boareks sameviste. Vid Boarekjávrre finns en liten avstickare som leder fram till Hambergshyddan. Det finns inga övriga anläggningar för fjällturisten. Man bör visa samerna i området den hänsynen att man inte tältar för nära kåtor och hus. Ovanför vistet finns många fina tältplatser vid små bäckar.

Rennäringen

PårekBoarek är ett höst- och vårviste för Jåhkåkasska sameby.
Tre km nordost om Boarek, vid Unna Jierttá ligger ett rengärde där det i september brukar vara sarvslakt (slakt av rentjurar).

Bilder

Kommentarsfunktionen är stängd.