Fjällsjöarnas och fjällmyrarnas djurliv

I sjöarna på kalfjället simmar alfåglar, bergänder, svärtor och sjöorrar. På fjället finns ofta stora myrar, t.ex. i Sjaunja och i Padjelanta. Där häckar många arktiska vadararter i den ljusa försommaren. Rödbenan, kärrsnäppan, mosnäppan, grönbenan, enkelbeckasinen och den sällsynta dubbelbeckasinen hör fjällmyrarna till. I små gölar på fjällmyrarna snurrar smalnäbbade simsnäppor runt på vattenytan i jakt på mygglarver och andra småkryp. Den idag mycket sällsynta fjällgåsen ses ännu i häckningsmiljö inne i Padjelanta. Lokal jakt har tidigare varit en orsak till stammens nedgång. Det berättas om hur man kunde fånga försvarslösa flockar som under ruggningen inte kunde flyga. Två arter som särskilt står för sommarens ljudbild i sjöarna är silvertärnan och drillsnäppan. I bäckar och älvarnas forsar lever strömstaren på sländlarver och andra vattenkryp. Backsvalorna som numera häckar mest i grustag, finner i området sina naturliga häckplatser i älvsträndernas nipor.

Kommentarsfunktionen är stängd.