Barrskogsmyrarnas djurliv

Myrarna i barrskogen har ett rikt och högljutt fågelliv i maj-juni. Småspovar och storspovar flöjtar i kapp med grönbenor, svartsnäppor och gluttsnäppor. Gulärlor, enkelbeckasiner och den sällsyntare dvärgbeckasinen hör de stora flarkmyrarna till liksom myrsnäppan. De tystlåtna men pråliga brushanarna dansar balett på myrar och vid sanka sjöstränder. Lika livfulla som myrarna är i försommarljuset, lika stilla blir de mot högsommaren när vadarna vänt söderut. Till myrarna hör även sångsvanarna som bygger sina stora bon ute på gungflytuvorna. I början av 1900-talet var sångsvanen tillbakaträngd genom hård jakt till ett fåtal lokaler, bl.a. inne i Muddus. Sedan 1950-talet har arten ökat i landet och finns numera spridd lite varstans.

Kommentarsfunktionen är stängd.