Fjällräv

Fjällräv - Alopex lagopus

Foto: Edvin Nilsson, Ájtte

Alopex lagopus

Fjällräv och lämmel är de enda däggdjur som är knutna till kalfjället.

Fjällräven förekommer i två olika färgvarianter vilket gör den unik bland europeiska däggdjur. I Sverige är den ”vita” varianten vanligast. Den är vit på vintern men brun med gulvit undersida i sommarpäls. Den ”blå” varianten är däremot blågrå året om och utgör endast ca 10–20% av den svenska stammen. Detta trots att anlaget för blågrå pälsfärg är dominant, vilket betyder att om en räv har ett genetiskt anlag för vit pälsfärg, och ett anlag för blått, så blir den blå. Fjällräven är bäst anpassad till ett fjällklimat där det är bättre att vara vit. Blårävarna klarar sig inte lika bra.

Fjällräven har den varmaste pälsen man känner till bland rovdjur och den behövs verkligen när vinterstormarna drar fram över kalfjället. Den har dessutom hårbeklädda trampdynor vilket är ytterligare en anpassning till ett arktiskt klimat. Därav har den också fått sitt vetenskapliga namn lagopus som betyder ”harfot”.

Fjällräven är starkt beroende av tillgången på smågnagare, särskilt lämlar. Antalet lämlar fluktuerar, normalt med en 4-års cykel. Vissa somrar finns de i överflöd, medan de kan vara helt försvunna andra år. Antalet fjällrävskullar som föds, och storleken på kullen, varierar med lämmeltillgången. Dåliga gnagarår föds ibland inga valpar alls, medan ett fjällrävspar under ett gott år kan få fler än tio valpar i en kull. Rekordet i Sverige är 16 valpar i en och samma kull.

Ett fjällrävsrevir är ca 25 kvadratkilometer stort och ligger normalt på en fjällplatå. Ett revir innehåller oftast flera lyor och rävarna kan vid störning flytta valparna till en annan lya. I Laponia har fjällräven sitt starkaste fäste inom Padjelanta nationalpark.

Fjällräven fridlystes 1928 i Sverige men stammen har inte återhämtat sig. Dåliga år finns det idag färre än 100 individer i landet. Fjällräven är därmed vårt mest hotade däggdjur.

Bilder

Länkar:

Projekt Fjällräv SEFALO

Kommentarsfunktionen är stängd.