Björkskogens djurliv

På vintern är dalripan karaktärsfågeln. Sommartid fylls björkskogen av flyttfåglar. Björktrast, rödvingetrast, bergfink, gråsiskor, lövsångare och blåhake står för fågelkören. Stenfalken är den karaktäristiska rovfågeln. Den är beroende av kråkan, vars övergivna bon den övertar. Stenfalkar och björktrastar häckar gärna tillsammans, och drar nytta av varandras aggressivitet mot boplundrare.

De flesta däggdjur rör sig både i barrskog och björkskog. Björn, lo och järv är söker sig gärna till fjällkantens björkskogar och fjällskogar, liksom älg. Uttern visar en svag tendens att öka i oreglerade älvar och bäckar, men invandraren minken är tyvärr betydligt vanligare. Huggorm och skogsödla är de enda reptiler som förekommer. De finns främst i barrskogen, men förekommer också sällsynt i sydsluttningar i björkskogen. Vanlig groda är förvånansvärt vanlig långt upp i björkskogen.

Kommentarsfunktionen är stängd.