Året runt i Laponia

Det går att färdas året runt i Laponia. Kanske inte överallt och i vilket väder som helst. Men någonstans nästan alltid. Och det finns mycket att se, känna och höra. Varje månad har sin karaktär som man bör känna till inför en tur. Inget år är det andra likt i fråga om väder. Variationerna är stora. En sommardag i Sarek kan vara som en ljuvlig värmebölja medan snöstormen ryter dagen därpå. En aprildag i Sjaunja kan man färdas miltals på kall skare, medan man nästa dag kommer på sin höjd några hundra meter i varmt duggregn som löst upp snöytan.

Januari
Ljuset återvänder långsamt. I halvdagern färgas himlen rosa, grön och ljusblå på samma gång. Under klara nätter kastar fullmånen skarpa skuggor över snön. Norrsken och stjärnor lyser upp och gör det möjligt att till och med röra sig på natten ibland. Det är årets kallaste månad. Det är frostigt och tyst.

Februari
Det är fortfarande kallt. Dagarna blir snabbt längre. Solen värmer inte mycket men livar upp i frusna själar. Snön är djup, det är tungt att ta sig fram på skidor. Det snöar ofta rikligt.

Mars
Det kan vara gassande sol eller hård blåst och ymniga snöfall. På fjället har vinden packat snön, men i skogslandet är den fortfarande djup och tung att färdas på. Nu börjar ugglornas spel i gammelskogen och hackspettarna trummar i sina revir. Mestågen drar omkring och livar upp. Korsnäbben ligger redan på ägg i sitt bo, fodrat med varm tagellav.

April
Dagarna är bländande ljusa och nätterna blir allt kortare. Snöytan tinar på dagen och fryser till skare under natten. Det är ofta lätt att färdas på skidor men hårt väder och tung nysnö kan överraska skidåkaren. Vårfåglarna kråka och snösparv återvänder och lavskrikan och korpen ligger redan på ägg. Nu söker sig många på skidor in i Muddus, Sjaunja och Sarek. Men man måste vara beredd att underkasta sig vädret, som brutalt styr våra planer.

Maj
Vårmånaden, fågelmånaden. Nätterna är ljusa och vårfåglarnas spel intensivt. I skogslandet och på fjällens sydsluttningar breder barfläckarna ut sig. Till fjälls färdas man säkrast på nattens skare. På förrmiddagarna försvinner skaren och snön bär inte längre skidor och skotrar. Ibland kan även varma nätter göra det omöjligt att ta sig fram på snön. Skidåkaren får hoppas på en ny klar och kall natt. I skogslandet ligger ännu snön djup i nordluten och där skogen är tät. Vattnet flödar i bäckar och på myrar och skaror av vadare och sångsvanar håller konsert i den ljusa vårnatten. Tjäder och orre samlas för spel. För den som vill uppleva Laponias fågelliv är detta rätta tiden, men lämna kraven på att färdas långt. För människan är detta förfallstid, mitt emellan snöföre och barmark. För renen är det kalvningstid på fjällsluttningarna.

Juni
Midnattsljusets och fåglarnas tid. På högfjället ligger ännu mycket snö kvar. I björkskogen är det lövsprickning och i barrskogen råder sommar. För den som vill uppleva fjällhedens blomprakt, då de till synes sterila backarna lyser av fjällgröna, krypljung och lappljung eller höra lappsparven och blåhaken sjunga på lågfjället är detta rätt tid. Ljungpiparen spelar och fjällabbarna jagar över fjällheden. Och på kalkrikare marker exploderar färgprakten med fjällsippor, lapsk alpros och spiror. Av vandraren krävs omdöme och gott om tid. Bäckar och älvar flödar av smältvatten. Vårfloden gör många av dem omöjliga att vada över, varför man bör nöja sig med att röra sig i fjällkant och lågfjäll. Ännu syns inga myggor.

Juli
Myggens och blompraktens månad. Nätterna är ännu ljusa. I skogslandet har vattnet sjunkit undan. I fjällbäckarna är det fortfarande högvatten. Hedar och ängar på fjället blommar, men redan börjar fågelkören tystna. Nu är det ägg och ungar som gäller. Fjällvandraren kan vänta både sommarhetta, hällregn och snö. Under julinätterna sker renkalvmärkning på fjället. Renskötarna samlas vid den ena kalvmärkningshagen efter den andra för att söka märka sina kalvar, årets ränta i renhjorden.

Augusti
Det är lättgånget på fjället. Vattnet har sjunkit undan och snöfälten krympt ihop. Nätterna mörknar, fågelsång och blomprakt är borta. Men den värsta myggplågan är också över. På högre höjder kan vandraren ännu uppleva både försommarens och vårens blommor och möta de sista resterna av vinterns snö. För den som vill fiska är augusti bästa månaden. Vattenståndet är lågt och luften full av insekter. Harr, öring och röding vakar i vattendragen.

September
Höstmånaden med brinnande färger på fjällhed och i björkskog. Luften är hög och klar. Till fjälls kan nederbörden komma omväxlande som regn och snö. På topparna ligger nysnö i skarp kontrast med dalgångarnas höstfärger. Flockar av flyttfåglar är i rörelse. I skogen kan knotten vara en plåga. I fjälldalarna går de stora älgtjurarna loss på björkar och videbuskar och fejar sina horn. Brunsten är nära. Nu är bästa tiden att i kikaren upptäcka björn, där den kan gå helt öppet på fjällheden och äta kråkbär. Fjällborna är upptagna med älgjakt och renslakt. Det kan vara svårt att få hjälp med båtskjutsar och annat.

Oktober
Så länge det är barmark känns oktober som den mörkaste av månader. De klara färgerna försvinner. Grått och brunt dominerar landskapet . När första snön lägger sig på fjällhed och i skog blir allt ljusare. Flyttfåglarna är borta, björnen har gått i ide. Andra däggdjur lämnar spår i snön och röjer sig nu för människan. Något hemlighetsfullt och lite vemodigt vilar över månaden. Det är en oberäknelig tid i fjällen.

November
Det blir kallare. Snötäcket växer och dagarna blir allt kortare. Sjöar och vattendrag fryser. Några timmar mitt på dagen färgas landskapet brandgult av den svaga solen. Renarna lämnar fjället och kommer ner till skogslandet för vinterbete. I rensköteln är det här skiljningarnas och vinterslakternas tid.

December
Midvinter. Snön reflekterar det sparsamma ljuset. Den som färdas i fjäll och skog har inte många timmar på sig. Snön är djup och lös. Kylan är ofta sträng. Men likväl är detta kanske årets vackraste månad. Himlens osannolika färger i gryningsskymningen, upplega av snö på träden, rimfrost, nätternas norrsken och stjärnhimlar – allt får ända en del att söka sig till landet ovan polcirkeln. För många är detta mycket exotiskt. December är en ljus mörkermånad.

Kommentarsfunktionen är stängd.