Om tidsperioderna

De sydskandinaviska tidsperioderna, stenålder, bronsålder och järnålder, passar inte in på förhistorien i norra Sveriges inland. Här i norr levde människorna på jakt och fiske ända in i historisk tid. Tidsperioderna kan istället delas in i två perioder, ”jakt- och fångsttid” samt ”metalltid”. Jakt- och fångsttiden sträcker sig från äldre stenålder, för cirka 10 000 år sedan och fram till ungefär 1500 år sedan (dvs., ca 8000 f.Kr. – 500 e.Kr.). Men de etablerade tidsperioderna känner dom flesta igen och därför är även denna text indelad efter dessa. Det är inte så att ”jakt- och fångsttiden” var utan förändringar och att människorna levde på samma sätt genom alla årtusenden. Människorna i norr levde under en mycket lång tid på jakt och fiske men naturligtvis med förändringar i ekonomi, religion och samhällsorganisation. Jakt och fångst har till långt in i historisk tid fortsatt att vara en viktig näring, ibland den viktigaste även trots övergången till rennomadism.

Kommentarsfunktionen är stängd.