Kölskrapa

Kölskrapor är stora skrapor med bearbetad egg. Denna typ av skrapor dateras ofta till äldre stenålder men dom kan även vara från yngre stenåldern.

En kölskrapa är en skrapa med en eller två formade plana ytor, plattformar. I ena eller båda kortändarna är stycket avrundat, grovt och oregelbundet. Längs långsidorna syns spår av slag slagna från plattformen, ibland kan någon av sidorna ha kvar stenens naturliga yta. De båda långsidorna möts i en skarp köl som tillformad genom slag. Dessa skrapor kan ha använts vid jakt och eventuellt skinnberedning.

I hela Norrbottens län har endast ett 15-tal kölskrapor påträffats. I Jokkmokk är åtta stycken kända, de är främst tillverkade i kvartsit. Dom hittades på förhistoriska boplatser vid Akkatjfallet, Liggá by vid Stora Luleälven, Gårtjejávrre (Kårtjejaure) och Jiertásuoloj vid Stuor Muorkegårttje (Stora Sjöfallet).

Källförteckning:

Olofsson. A. 1995. Kölskrapor, mikrospånkärnor och mikrospån. Arkeologiska studier vid Umeå universitet. Umeå.

Kommentarsfunktionen är stängd.