Knivar

Knivar är skärande redskap. Dom kan ha en eller två eggar och de kan vara slipade eller slagna. Slipade knivar är främst tillverkade av skiffer. Formen på dom slipade knivarna är ofta böjda och de är försedda med skaft. Böjda slipade eneggade knivar med breda skaft har i daterats från yngre stenålder, 4200 – 1800 f.Kr. På endel knivar har skafthuvudet formen av ett djur. Slagna knivar är främst av kvarts eller kvartsit och dom har ofta endast en egg. Troligen har knivarna varit skaftade och det är även troligt att de slagna och slipade knivarna användes till olika saker. Slipade knivar går utmärk att använda vid slakt. Dom slipade knivarna skär inte sönder det för stenåldersmänniskan så värdefulla skinnet.

Vanliga föremål från metalltid och fram till historisk tid (från ca 600 e.Kr) boplatser är bl.a. knivar. De järnföremål som hittas är ofta mycket ärgade. Knivblad av järn har hittats vid undersökningar av stalotomter och härdar som daterats till mellan 1000 – 1700 talen.

Källförteckning:

Bergman, I. 1995. Från Döudden till Varghalsen. En studie av kontinuitet och förändring inom ett fångstsamhälle i övre Norrlands inland, 5 200 f.Kr. – 400 e.kr. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 7. Umeå.

Mulk, I-M. 1994. Sirkas -ett samiskt fångstsamhälle i förändring Kr.f. – 1600 e. Kr. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 6.

Kommentarsfunktionen är stängd.