Ormrot

Ormrot - Bistorta vivipara (L.)

Foto: Jan Gustavsson, Ájtte

Bistorta vivipara (L.)

Ormroten är mycket vanlig i hela landet på fuktiga ängar, stränder och snölegor. Den har en lång jordstam som ringlar sig fram (= ormroten). Skotten är upprättstående med vita eller skära blommor och näringsrika groddknoppar därunder.

Växten sprids huvudsakligen med hjälp av groddknopparna. Därav kommer namnet vivipara = den som föder levande ungar. Groddknopparna och rötterna är mycket kolhydratrika och har av arktiska folk använts som viktig nödföda.

Bilder:

Länkar:

Ormrot

Kommentarsfunktionen är stängd.