Hjortron

Hjortron - Rubus chamaemorus L.

Foto: Jan Gustavsson, Ájtte

Rubus chamaemorus L.

Hjortron – läckerhet i mygglandet
Aldrig känns väl lapplandsmyren mer slösaktigt frikostig än när den står full i mogna brandgula hjortron. Varje år väcker de vitblommande myrarna förhoppningar om ett gott bärår. Hjortrontillgången är alltid sommarens samtalsämne. Men hjortronet är en nyckfull godsak. En sommar lyser myren av bär, nästa år finns kanske ingenting.

Hanar och honor
Varje hjortronblomma är antingen en han- eller honblomma. En planta har alltid bara en sorts blommor. Eftersom flera hundra skott på myren ibland tillhör en enda planta kan en hel liten myr ha enbart den ena sorten. Då blir det inga bär. På myrar med blandning av han- och honplantor finns möjlighet till befruktning, om det är gott om insekter.

Landar av misstag
Framförallt blomflugor och humlor är förtjusta i hanblommans nektar. När de äter får de pollen på sig från de gula ståndarna. Honblommorna saknar nektar men insekterna dyker ofta ned av misstag och letar. Då hamnar pollen från humlan på honblommans gröna pistiller, befruktning sker och bäret börjar växa.

Frost och andra bekymmer
Frosten är blommans farligaste fiende. Nära fjällen blommar hjortronen från slutet av maj då frostrisken ännu är stor. Till och med hjortronkart förfryser vid några få minusgrader. Slagregn, sorkar och skadeinsekter är andra faror. Att sätta frukt tar mycket kraft. Sommaren efter ett bärår orkar många honplantor inte blomma. Men myren kan lysa vit av hanblommor.

Frysboxen bevarar vitaminerna
Förr när man varken hade frysbox eller råd att köpa socker åt man hjortronen färska så länge de fanns. Kanske sparade man litet i en kagge nersänkt i en kallkälla. Idag har vi andra möjligheter att lagra bären. Goda hjortronår kan man i Lappland tjäna stora pengar på att plocka hjortron och sälja. Under senare år har det även kommit många utlänningar till Norrland för att plocka bär. Bär är basen för en stor norrländsk industri.

Länkar:

Hjortron

Kommentarsfunktionen är stängd.