Stubba naturreservat

Stubba naturreservat är en fortsättning på landskapet i Muddus. Det omfattar urskogar, myrar och lågfjäll på urberggrund. Området genomkorsas av både Inlandsvägen och Inlandsbanan och knyter ihop Muddus nationalpark med Sjaunja Naturreservat.

Kommentarsfunktionen är stängd.