Stora Sjöfallets nationalpark

Areal 127.800 ha.
Stora Sjöfallets nationalpark inrättades 1909. Det består av ett varierande fjällandskap från åldriga tallurskogar längs Luleälvens sjösystem, genom fjällbjörkskogar, över fjällhedar till höga toppar och glaciärer. Parkens högsta punkt 2015 m.ö.h. är fjällmassivet Áhkká med flera toppar och glaciärer. Dess sluttningar uppvisar många ytformer som nedisningen och inlandsisens avsmältning skapat i landskapet.

Genom nationalparken går den hårt reglerade Luleälven med vattenkraftverk, dammar och kraftverksmagasin. Kraftutbyggnaden har medfört att det som vid nationalparksutnämningen var juvelen i smycket, det Stora Sjöfallet är utan vatten idag. Suorvamagasinet och nedan liggande sjöar i Stora Lule älv är utbrutna ur världsarvsområdet. Trots allt innehåller Stora Sjöfallets nationalpark mycket av spännande och ganska lättillgänglig fjällnatur. Från vägen mot Ritsem kan man vandra in längs Kungsleden norrut eller söderut eller längs Padjelantaleden. En mycket innehållsrik och lättillgänglig del av parken kan nås från Saltoluokta fjällstation.

Kommentarsfunktionen är stängd.