Bengömmor

Foto: Gunilla Edbom, Ájtte

Bengömmor kallas de gömslen där ben lades undan för hundar och rovdjur. En annan förklaring till varför det var viktigt att lägga undan benen var att detta gav ”renlycka”. Dessa gömmor påträffas oftast i anslutning till härdar eller visten. Benen är i de flesta fall från ren och också märgkluvna. Benen har gömts undan i klippskrevor, under eller mellan block och sten. Märgkluvna ben återfinns även vid heliga platser, vid offrandet åts ren i en rituell måltid och benen lades åt sidan för att sedan nedläggas vid offerplatsen.

Bilder

Kommentarsfunktionen är stängd.