Norrbottniskt redskap

Ett nordbottniskt redskap är en stort och tungt redskap med långsmal form där bara eggen och partiet nära eggen är slipad. Resterande del av redskapet är ofta grovhugget. Eggen kan vara bred eller smal och formen på eggen kan variera från mejsel liknande till mer konvex spetsfrom. Ibland kan redskapets bägge eggar vara slipade. Materialet är ofta grönaktig svartstrålskiffer. Påträffats i huvudsak runt de inre delarna av bottenviken men även söder ut längs bottenvikskusterna och i inlandet. Har även kallats Rovaniemihackor eller österbottniska yxor. Daterats främst till yngre stenålder.

Kommentarsfunktionen är stängd.