Förvaringsanläggning i Vestaluokta i Vastenjávvre Fotograf: Gunilla Edbom

Förvaringsanläggning i Vestaluokta i Vastenjávvre (Vastenjaure). Anläggningen syns som en nedgrävning i marken, runt gropen, ovanpå och i vallen, syns förvaringsanläggningens flata täckhällar av sten. Bakom förvaringsanläggningen är ytterligare en grop, markerad på bilden av en jordsond (den svarta staven med röda band), troligen är även detta en förvaringsanläggning. Arkeolog Tor-Henrik Buljo registrerar fornlämningen

Lämna ett svar