Förvaringsanläggning i Kukkesvagge Fotograf: Lars-Gunnar Boman, Ájtte

Förvaringsanläggning i Guhkesvágge (Kukkesvagge). Under ett större stenblock är ett större utrymme, kring kanten har stenar murats upp. Vid öppningen låg en stor flat sten som troligen har täckt öppningenFotograf: Lars-Gunnar Boman, Ájtte

Lämna ett svar