Renmjolkning, Vaggevarre, Sirges sameby. Fotograf Sven Sundius, Ájtte.

Renmjolkning. Vaggevarre, Sirges sameby. Fotograf Sven Sundius, Ájtte.

Kommentarsfunktionen är stängd.