Boplatsen i Gårtjeávrre nordväst om Stora Sjöfallet Fotograf: Gunilla Edbom, Ájtte

Vid Gårtjejávrre (Kårtjejaure) nordväst om Stuor Muorkegårttje (Stora Sjöfallet) finns en av de få uppskyltade fornlämningarna i detta område. Boplatsen vid Gårtjejávrre är den äldsta daterade boplatsen i Gällivare. Den äldsta dateringen är från äldre stenålder och den yngsta från 1600-talet. En stor mängd fynd hittades då den undersöktes på 1960-talet

Lämna ett svar