Kulturhistorisk kunskapsöversikt

År 2002 utförde Ájtte, på uppdrag av länsstyrelsen i Norrbottens län, en utredning om det kulturhistoriska kunskapsläget i Laponia.

Syftet med utredningen var att sammanställa de kulturmiljörelaterade kunskaper om världsarvsområdet som samlats in från 1500-tal och fram till idag. Denna kunskapsöversikt består av en skriftlig genomgång av de olika dokumentationsinsatser som genomförts och som pågick fram till och med 2002 inom Laponia av olika institutioner, grupper och enskilda.

Den omfattar arkeologiska undersökningar och dokumentationer, historiska och religionshistoriska, antropologiska och etnologiska dokumentationer, bebyggelserestaureringar med mera. I en avslutande diskussion identifieras övergripande kunskapsluckor.

Bilagor:

Edbom: Kulturhistorisk översikt Laponia (.pdf)
Edbom: Kulturhistorisk översikt Laponia – bilagor (.pdf)
Edbom: Kulturhistorisk översikt Laponia kartor (.pdf)

Kommentarsfunktionen är stängd.