Sareks nationalpark

Areal: 197 000 ha.
Sareks nationalpark inrättades 1909. Den utgörs av ett dramatiskt högfjällslandskap genom vilket tränger djupa fjälldalar med björkskog och deltaland. 200 fjälltoppar, vanligen uppbyggda av den hårda bergarten amfibolit, når över 1800 m.ö.h. Här finns sex av Sveriges tretton högsta fjäll och nära hundra glaciärer. Överallt finns tydliga exempel på sluttningsprocesser, isälvsavlagringar och frostmarksformer. Parken är mer känd för sin fauna än för sin flora. Här lever björn, lo och järv sida vid sida med landets kraftigaste älgar. Kungsörn, havsörn och jaktfalk häckar och jagar inom parken. Inga markerade leder eller turiststugor och endast ett fåtal broar finns. Det krävs god fjällvana att ta sig fram, inte minst på grund av att vandringen kräver många vad över bäckar. Sareks nationalpark naggades i kanten när Seitevare kraftverk byggdes på 1960-talet. Som en kompensation för detta utvidgades parken med Boarekområdet, som är ett fågelrikt moränkull-landskap rikt på myrar och småsjöar.

I världsarvsområdet ingår också områdena Lájtávrredeltat och Tjuoldavágge som båda ligger utanför Sareks nationalpark men gränsande till denna. Lájtávrredeltat är Sveriges största fjälldelta och Tjuoldavágge är en vackert formad U-dal med fjällbjörkskog som mynnar i deltalandet Änok.

Kommentarsfunktionen är stängd.