Fördjupning: Metalltid, Järnålder

(500 f.Kr. – 1050 e.Kr.)

Klimatet varierade mycket under århundradena efter Kr.f. Perioderna 700-800 e.Kr, 1100-1400- talen samt från slutet av 1500 talet och fram till mitten av 1700-talet var kalla. Ända fram till 1500-talet var fångst, jakt och fiske basen för människornas ekonomi. Under det första århundradet e.Kr. börjar det fjällnära skogslandet och förfjällsområdet att nyttjas allt mer. Fynd visar att samerna bedrev handel redan under denna tid. För människorna på kontinenten var bland annat pälsverk av olika slag åtråvärda och för samerna var tyger, salt och metaller viktiga varor.

Karakteristiska lämningar från denna tid är s.k. stalotomter. Dessa ligger i utpräglad fjällmiljö vid renarnas vandringsstråk och kalvningsland. Ofta ligger några stycken på i rad. Samtida med stalotomterna är de stora stenfyllda härdarna i skogsområdet. Det finns många boplatser från denna tid inom Laponia, Stáloluokta, Sállohávrre (Sallohaure) och Sierggavágge (Sierkavagge) är några exempel.
Förutom lämningar av boplatser och av jakt finns även spår av människornas religion, t.ex. gravar, offerplatser och hällristningar. Fångstgroparna anlades nu även vid trädgränsen samt även högre upp i fjällen. Tamrensskötseln slog igenom någon gång på 1300 – 1500 -talen. Från 1300 -talet och senare blir ovala eller rektangulära härdar allt vanligare.

Under en period av drygt 1000 år, från omkring 500 f.Kr. och fram till 1000-talet, övergick människorna från att använda redskap av sten och andra material till att bruka redskap av metall. Undersökta boplatser i Jokkmokk och Gällivare visar att vanliga fynd från yngre järnålder och medeltid är bl.a. eldstål, flinta och kvarts för eldslagning, knivar, skrapor, pilspetsar och skrapor av järn.

Källförteckning:

Arkeologi i Norrbotten – en forskningsöversikt. Länsstyrelsen i Norrbotten. Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Norrbottensmuseum, Riksantikvarieämbetet, Silvermuseet. Luleå 1998.

Baudou, E.1992. Norrlands forntid – ett historiskt perspektiv. Stockholm.

Bergman, I. 1995. Från Döudden till Varghalsen. En studie av kontinuitet och förändring inom ett fångstsamhälle i övre Norrlands inland, 5 200 f.Kr. – 400 e.kr. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 7. Umeå.

Mulk, I-M. 1994. Sirkas -ett samiskt fångstsamhälle i förändring Kr.f. – 1600 e. Kr. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 6.

Kommentarsfunktionen är stängd.