Skollor

Foto: Thomas Öberg, Ájtte

Som en väldig väghyvel hade kontinenten Laurentia (nuvarande Nordamerika och Grönland) tryckt upp allt havsbottenmaterial över Baltica (nuvarande Nordeuropa). Delar av nuvarande Norge låg till och med inskjutet under Laurentia på 60 km djup. Stora berggrundssjok, skollor, sköts in över urberget. Man kan än idag hitta lerskiffrar mellan urberget och fjällberggrunden som utgjorde glidytor för allt material som sköts in. Skollorna vid Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke har transporterats 500-600 km in över Baltica och in över varandra. De bildades alltså väster om Lofoten och ligger nu som böcker som fallit i en bokhylla. De skollor som hamnade högst har transporterats längst och även omvandlats mest. De flesta bergarter i fjällberggrundens skollor är metamorfa, omvandlade mer eller mindre starkt genom den hårdhänta hanteringen.

Bilder:

Kommentarsfunktionen är stängd.