Isens erosion

Det är lätt att hitta spår av den stora nedisningen i Laponia. Rundhällar slipade i isens rörelseriktning och U-dalar (U-formade dalgångar) som urholkats av glaciärisens nötning är vanliga. Dessa visar vanligen på att isen glidit fram från nordväst mot sydost. Eftersom isen både i början och slutet av istiden hade sitt centrum i Jokkmokks högfjäll visar spår i Padjelanta/Badjelánnda på rörelser mot väster, mot Atlantkusten. Isen hade också spritt ut ett lager av morän, nedmalt berg över berggrunden. Ibland är moränen formad som långa låga kullar i isens rörelseriktning. Sådana drumliner kan vara kilometerlånga och syns ofta väl på en karta. De är mycket vanliga i Jokkmokks kommun. Ett stort drumlinområde finns NV om Kutjaure/Guvtjávrre.

Uppe på fjällsluttningar syns ofta glaciärnischer, grytformade urgröpningar i fjället som visar att en liten nischglaciär legat där en gång. Vid en kommande ny istid är det på sådana ställen som glaciärer kommer att nybildas och sedan breda ut sig nedåt dalgångarna.

Kommentarsfunktionen är stängd.