Bergets skatter

I fjällberggrunden har på många ställen bildats koncentrationer av mineraler som är värdefulla för människan. Silver- och blymalm har brutits i Kedkevare (Silbatjåkkå) i södra Padjelanta/Badjelánnda och vid Alkavare/Álgavárre i västra Sarek. Magnesit har brutits i Tarrekaise/Darregájsse och i norra Sarek vid Vuojnesluobbala. I Ruotevare nordväst om Kvikkjokk/Huhttán har järnmalm brutits under flera epoker sedan 1600-talet. En teknisk användning av stora kvantiteter av berg har även skett i de jättelika dammbyggen som skett i både fjällområdet och skogslandet. Material till dessa dammar har till stor del tagits från tunnelspängningarna.

Inom Laponiaområdets nationalparker och naturreservat får prospektering eller brytning inte ske. Det är inte heller tillåtet för en samlare att plocka med sig mineraler eller bergarter från området.

Kommentarsfunktionen är stängd.