Fjällsippa-Noarssa

Fjällsippa - Dryas octopetala L.

Foto: Jan Gustavsson, Ájtte

Dryas octopetala L.

Där fjällsippan är vanlig, vet man att marken är kalkrik. För att klara sitt kvävebehov har den kvävefixerande bakterier i sina rötter.

En fjällsippshed kan på försommaren vara alldeles vit av fjällsippsblommor. När växten blommat över så syns istället de ullhåriga frösamlingarna. Fjällsippshedarna, dryashedarna, är alltid rika på många andra arter.

Eftersom fjällsippan växer där snön ligger tunn under vintern kan fjällriporna lätt sparka fram bladen. Fjällriporna brukar ha krävan full av fjällsippsblad.

Bilder:

Länkar:

Fjällsippa

Kommentarsfunktionen är stängd.